Kwartaalcijfers Wet Wapens en Munitie

Kwartaalcijfers Wet Wapens en Munitie

Cijfers over de eerste drie kwartalen (K1, K2 en K3) van 2017.*

Administratie beroepszakenK1
K2
K3
Administratief beroep gegrond301
Administratief beroep ongegrond331824
OntheffingenK1
K2
K3
Goedkeuringen706254
Weigeringen71016
Buiten behandeling gestelde verzoeken884

* Marginale afwijkingen t.o.v. jaarcijfers voorbehouden.