Kwartaalcijfers Wet Wapens en Munitie

Kwartaalcijfers Wet Wapens en Munitie

Cijfers over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017. *

Administratieve beroepszaken

Administratief beroep gegrond3
Administratief beroep ongegrond35

Ontheffingen

Goedkeuringen69
Weigeringen7
Buiten behandeling gestelde verzoeken8

* Marginale afwijkingen t.o.v. jaarcijfers voorbehouden.