Kwartaalcijfers VOG NP en VOG voor vrijwilligers

Kwartaalcijfers VOG NP en VOG voor vrijwilligers

Cijfers over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2017.*

Aanvragen en weigeringen VOG NP

Aantal aanvragen
261.917
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten
222.886
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten
43.534
Aantal geweigerde VOG's
762

Aanvragen en weigeringen gratis VOG voor vrijwilligers

Aantal aanvragen
23.445
Aantal afgegeven VOG's
23.330
Aantal geweigerde VOG's
20

Toegelaten en afgewezen organisaties gratis VOG voor vrijwilligers

Aantal toegelaten organisaties
331
Aantal afgewezen organisaties
45**

* Marginale afwijkingen t.o.v. jaarcijfers voorbehouden.
** Inclusief 38 organisaties waarvan de deelname aan de regeling niet is verlengd per 01-01-2017.