Kwartaalcijfers VOG NP en VOG voor vrijwilligers

Kwartaalcijfers VOG NP en VOG voor vrijwilligers

Cijfers over de eerste twee kwartalen (K1 en K2) van 2018.*

Aanvragen en weigeringen VOG NPK1K2
Aantal aanvragen326.983291.693
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten281.534243.428
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten21.07670.825
Aantal geweigerde VOG's1.007727
Aanvragen en weigeringen VOG NP voor jeugdigen <23 jaarK1K2
Aantal aanvragen68.28454.297
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten63.80449.681
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten5.9034.282
Aantal geweigerde VOG's16275
Aanvragen en weigeringen gratis VOG voor vrijwilligers K1K2
Aantal aanvragen 27.456 22.414
Aantal afgegeven VOG's 28.359 22.429
Aantal geweigerde VOG's 51 7
Toegelaten en afgewezen organisaties gratis VOG voor vrijwilligersK1K2
Aantal toegelaten organisaties 207 390
Aantal afgewezen organisaties - 2
Permanente screening van taxichauffeurs K1K2
Aantal meldingen van de Justitiële informatiedienst 1.368 1.277
Aantal signaalbrieven aan KIWA 33 26
Permanente screening van personen die werken in de kinderzorg K1 K2
Aantal meldingen van de Justitiële informatiedienst 454 570
Aantal signaalbrieven aan DUO 13 9

* Bovenstaande cijfers zijn onder voorbehoud in verband met lopende (bezwaar- en beroeps)procedures. Het aantal geweigerde VOG’s per maand verschilt soms ten opzichte van het aantal aanvragen in die maand. Dat komt omdat een behandeling van de aanvraag soms doorloopt in een andere maand. De aanvraag kan hierdoor in een andere maand afgewezen worden dan in de maand waarin de aanvraag is binnengekomen.