Kwartaalcijfers VOG NP en VOG voor vrijwilligers

Kwartaalcijfers VOG NP en VOG voor vrijwilligers

Cijfers over het eerste kwartaal (K1) 2018.*

Aanvragen en weigeringen VOG NPK1 2018
Aantal aanvragen326.983
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten281.534
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten51.076
Aantal geweigerde VOG's1.007
Aanvragen en weigeringen VOG NP voor jeugdigen <23 jaarK1 2018
Aantal aanvragen68.284
Aantal afgegeven VOG's zonder antecedenten63.804
Aantal afgegeven VOG's met antecedenten5.903
Aantal geweigerde VOG's162
Aanvragen en weigeringen gratis VOG voor vrijwilligersK1 2018
Aantal aanvragen27.456
Aantal afgegeven VOG's28.359
Aantal geweigerde VOG's51
Toegelaten en afgewezen organisaties gratis VOG voor vrijwilligersK1 2018
Aantal toegelaten organisaties207
Aantal afgewezen organisaties0
Permanente screening van taxichauffeurs K1 2018
Aantal meldingen van de Justitiële informatiedienst1.368
Aantal signaalbrieven aan KIWA33
Permanente screening van personen die werken in de kinderzorgK1 2018
Aantal meldingen van de Justitiële informatiedienst454
Aantal signaalbrieven aan DUO13

* Bovenstaande cijfers zijn onder voorbehoud in verband met lopende (bezwaar- en beroeps)procedures. Het aantal geweigerde VOG’s per maand verschilt soms ten opzichte van het aantal aanvragen in die maand. Dat komt omdat een behandeling van de aanvraag soms doorloopt in een andere maand. De aanvraag kan hierdoor in een andere maand afgewezen worden dan in de maand waarin de aanvraag is binnengekomen.