Kwartaalcijfers 2021 - Wet Wapens en Munitie

Kwartaalcijfers 2021 - Wet Wapens en Munitie

Cijfers over kwartaal 1 en 2 van 2021.*

Administratie beroepszakenK1K2
Administratief beroep gegrond02
Administratief beroep ongegrond2018

OntheffingenK1K2
Goedkeuringen7456
Weigeringen21
Buiten behandeling gestelde verzoeken21
* Marginale afwijkingen voorbehouden.