Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

140 Nieuws

Content_Zoekoverzicht_Nieuws

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Gewijzigde Wet Bibob treedt per 1 augustus in werking

Op 1 augustus 2020 treedt gewijzigde de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking. Met deze wet kunnen overheden, zoals ministeries, gemeenten en provincies, de integriteit (laten) controleren van bedrijven en personen met wie zij zaken doen.

22-07-2020

Gratis VOG regeling steeds meer gebruikt

Sinds 1 januari 2015 is het voor een brede groep vrijwilligers mogelijk om digitaal en zonder betaling een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. In 2015 hebben ruim 57.000 vrijwilligers gebruik gemaakt van de nieuwe regeling. In de eerste vijf maanden van 2016 zijn al ruim 35.000 gratis VOG’s aangevraagd.

Nieuwsbericht | 23-06-2016

Het Bibob-advies: cijfers en toekomstperspectieven

Voor een betrouwbare overheid en een veilige samenleving is het van belang personen en rechtspersonen te screenen op hun integriteit. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een instrument om de verwevenheid tussen boven- en onderwereld tegen te gaan. Om vast te stellen of een vergunning- of subsidie-aanvrager/houder integer is, moeten bestuursorganen eerst een eigen onderzoek uitvoeren. Mocht het eigen onderzoek niet afdoende zijn, dan kan het bestuursorgaan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van de screeningsautoriteit Justis, aanvragen. Het LBB screent de vergunningaanvrager of -houder en zijn zakelijke relaties om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert.

14-06-2017

Het KCC is gesloten op maandag 27 maart van 12:00 tot 15:00 uur

Het KCC is gesloten op maandag 27 maart van 12:00 tot 15:00 uur

24-03-2017

Huwelijksdispensatie

Sinds 5 december 2015 verleent de minister van Justitie en Veiligheid geen huwelijksdispensatie meer aan personen jonger dan 18 jaar.

Nieuwsbericht | 23-12-2015

Jaarverslag 2016 Landelijk Bureau Bibob beschikbaar

In 2016 heeft het Landelijk Bureau Bibob (LBB) bijna 300 adviesaanvragen behandeld. De aanvragen komen uit alle regio’s van het land. Afgelopen jaar zijn niet alleen aanvragen van vergunningen in de gebruikelijke sectoren van horeca, coffeeshops en seksinrichtingen onderzocht. De cijfers laten ook zien dat het LBB een groot aantal aanvragen voor milieu- en bouwvergunningen heeft gescreend.

09-05-2017

Jaarverslag 2017 Landelijk Bureau Bibob beschikbaar

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van Justis, wil met het screenen van aanvragen van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en de integriteit van het openbaar bestuur wordt geschaad.

23-05-2018

Jaarverslag 2018: vraag naar Bibob-advies neemt toe

De vraag naar Bibob-adviezen neemt toe. Dat blijkt uit het op 1 mei verschenen jaarverslag over 2018 van het Landelijk Bureau Bibob.

13-05-2019

Jaarverslag 2019 Landelijk Bureau Bibob verschenen

In 2019 heeft het Landelijk Bureau Bibob 276 adviezen uitgebracht. Het grootste deel van de adviesaanvragen in 2019 is net als voorgaande jaren afkomstig van gemeenten.

16-06-2020

Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2014 verschenen

Bibob is door de jaren heen een effectief instrument gebleken voor de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Het Landelijk Bureau Bibob adviseert overheidsinstanties daarbij op een onafhankelijke en uniforme wijze. Het jaarverslag 2014 van het Bureau Bibob is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Nieuwsbericht | 29-09-2015