Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

140 Nieuws

Content_Zoekoverzicht_Nieuws

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Justis organiseert webinar over Gratis VOG voor vrijwilligers

Justis organiseert op donderdag 24 juni een webinar over de Gratis VOG. Elke organisatie die met kwetsbaren werkt, hiervoor vrijwilligers inzet en graag meer wil weten over de Verklaring Omtrent het Gedrag is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Het kan gaan om vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, sportbonden en kerkelijke organisaties. Ook geïnteresseerde vrijwilligers zijn welkom.

25-05-2021

Verschillende versies VOG NP en VOG RP uitgegeven

Justis heeft twee verschillende versies van de VOG NP (Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke personen) en VOG RP (Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen) uitgegeven. Door een verkeerde levering van de leverancier zijn zowel de huidige als de vernieuwde versies uitgegeven. Bij de vernieuwde versie is de tekst op de achterkant over de echtheidskenmerken vernieuwd. Aan de inhoud is niets veranderd.

25-05-2021

Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2020 verschenen

Deze week is het jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over het jaar 2020 verschenen en aan de Tweede Kamer aangeboden.

07-05-2021

VOG-check ruim 100.000 keer bezocht in 2020-2021

De VOG-check, de online tool die Justis in maart 2020 lanceerde om mensen inzicht te geven in hun kansen op een VOG in diverse branches, is in het afgelopen jaar zo’n 107.000 keer bezocht. Circa tweederde van de bezoekers vulde de check volledig in: er werd in totaal 69.000 keer een check-uitslag afgegeven (‘je krijgt een VOG’, of ‘je hebt een hoge/gemiddelde/lage kans op een VOG’).

01-04-2021

Wat is de VOG Politiegegevens?

De Tweede Kamer is op 17 december 2020 akkoord gegaan met het wetsvoorstel VOG-politiegegevens. Het ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Pas nadat beide Kamers akkoord zijn gegaan, kan het wetsvoorstel in werking treden. Het voorstel introduceert een nieuw soort VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), alleen voor bepaalde kwetsbare functies waarvoor een hoge mate van integriteit vereist is.

16-03-2021

Zorgfraude aanpakken met risicomeldingen

Wat kan Justis betekenen in de aanpak van zorgfraude? Die vraag legden de politie en de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland aan Justis voor. Zij constateerden namelijk dat het aantal zorgbureaus in de regio in een jaar tijd explosief was gegroeid.

01-03-2021

Beëindiging corona-maatregelen boa-proces

Voor het boa-proces trof Justis een aantal maatregelen vanwege het coronavirus. Deze maatregelen beëindigt Justis per 1 maart 2021.

15-02-2021

Screening van Britten met informatie uit VK hervat

Op donderdag 11 februari 2021 is de informatie-uitwisseling met het Verenigd Koninkrijk (VK) ten behoeve van de VOG-screening voor het werken met kinderen hervat.

12-02-2021

Justis organiseert webinar over de VOG als screeningsmiddel

Op dinsdag 2 maart 2021 organiseert Justis een webinar over de VOG, speciaal voor organisaties die de VOG als screeningsmiddel (willen) gebruiken of hiermee te maken hebben.

11-02-2021

Screening van Britten met informatie uit VK binnenkort hervat

Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen onderdeel meer van de Europese Unie (EU). Na lang onderhandelingen hebben de EU en het VK op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap per 2021. Dit partnerschap heeft ook invloed op de VOG-screening.

05-02-2021