Nieuws

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

140 Nieuws

Content_Zoekoverzicht_Nieuws

Vul hier een zoekterm in waarop u wilt zoeken. Er wordt standaard gezocht op elk woord dat met de zoekterm begint. Zoek op fiets en u krijgt zoekresultaten met fiets maar ook met fietsbel. Zoek op een exact woord of zinsdeel met behulp van aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "fiets". U krijgt zoekresultaten met fiets maar niet met fietsbel.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ.

Sorteren op: Datum / Relevantie / Alfabet

Technisch onderhoud elektronische VOG-aanvraag

Vanwege gepland technisch onderhoud is het woensdag 28 januari vanaf 18:00 uur niet mogelijk uw aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) elektronisch in te dienen.

Nieuwsbericht | 28-01-2015

Voorlichtingsbijeenkomsten over de Verklaring Omtrent het Gedrag

Jongeren en volwassenen die ooit met justitie in aanraking zijn gekomen, schatten de kans op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag vaak te laag in. Zij denken ten onrechte dat zij geen VOG krijgen. Dat geldt ook vaak voor degenen die mensen begeleiden bij het aanvragen van een VOG. Om dit beeld recht te zetten, organiseert Justis maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten over de VOG.

29-07-2019

Wederom successen Garantstellingsregeling curatoren

Justis draagt zorg voor de uitvoering van de Garantstellingsregeling curatoren 2012. Curatoren kunnen via deze regeling de kosten van juridische acties in de afhandeling van een faillissement vergoed krijgen. Dit kan als zij vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur of dat de schuldenaar vlak voor of na het faillissement bijvoorbeeld geld of inventaris uit de onderneming heeft gehaald om zo de schuldeisers te benadelen (faillissementspauliana). Hierbij staat Justis garant voor de kosten die hiermee gepaard gaan en het salaris van de curator. Via de Garantstellingsregeling curatoren zijn er weer een aantal successen geboekt!

10-07-2019

Jaarverslag 2016 Landelijk Bureau Bibob beschikbaar

In 2016 heeft het Landelijk Bureau Bibob (LBB) bijna 300 adviesaanvragen behandeld. De aanvragen komen uit alle regio’s van het land. Afgelopen jaar zijn niet alleen aanvragen van vergunningen in de gebruikelijke sectoren van horeca, coffeeshops en seksinrichtingen onderzocht. De cijfers laten ook zien dat het LBB een groot aantal aanvragen voor milieu- en bouwvergunningen heeft gescreend.

09-05-2017

Justis lanceert VOG voorlichtingsfilms voor jongeren en jeugdprofessionals

Jongeren staan aan het begin van een maatschappelijke carrière. Het belang van het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een stage of baan is voor hen vaak extra groot. Onderzoek wijst echter uit dat jongeren én jeugdprofessionals niet altijd over de juiste kennis van de VOG beschikken. Jongeren schatten hun kans op het krijgen van de VOG vaak te laag in. Met twee nieuwe voorlichtingsfilms wil Justis heldere basisinformatie bieden over de VOG én misverstanden over het verkrijgen van de VOG wegnemen.

Video | 02-02-2017

‘Vraag die Verklaring Omtrent het Gedrag gewoon aan’

Het is jammer dat er een verkeerd beeld is ontstaan bij jongeren over het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het is namelijk niet zo dat je na een licht vergrijp geen VOG meer kan krijgen en kansloos bent op de arbeidsmarkt.

Nieuwsbericht | 02-03-2015

Onderzoeken tonen aan: VOG draagt bij aan succesvol integriteitsbeleid

Uit twee recente onderzoeken blijkt dat de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet alleen bijdraagt aan een veilige werkomgeving, maar ook aan de re-integratie van ex-criminelen. De onderzoeken richtten zich op de evaluatie van de regeling ‘gratis VOG voor vrijwilligers’ en de effectiviteit van de VOG en werden in opdracht van het WODC uitgevoerd, respectievelijk door Van Montfoort en Ateno. Werkgevers en organisaties kunnen een VOG vragen aan personen waarmee zij een dienstverband willen aangaan of wanneer zij vrijwilligerswerk aanbieden. Met de VOG worden personen met belastend strafblad geweerd uit kwetsbare sectoren. Ieder jaar worden er meer VOG’s aangevraagd bij screeningsautoriteit Justis. In 2016 waren het er bijna een miljoen. Vanwege de toenemende populariteit besloot de staatssecretaris onderzoek te doen naar de effecten van het VOG-beleid. De onderzoeken zijn vandaag door staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) aangeboden aan de Tweede Kamer. In de beleidsreactie op de onderzoeken, is ook aandacht voor jongeren tot 23 jaar die geen VOG hebben kregen.

01-02-2017

Veiligere kinderopvang door registratie kinderopvangmedewerkers

Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) van minister Asscher om de screening van alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen aan te scherpen.

Nieuwsbericht | 18-11-2015

Kinderopvang blijkt beter en veiliger

De kinderopvang is de afgelopen vijf jaar beter en veiliger geworden. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de evaluatie van de aanbevelingen van de commissie Gunning, uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

02-12-2016

Afschaffing seniorenontheffing boa per 1 januari 2016

Per 1 januari 2016 wordt de seniorenontheffing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa) afgeschaft. Per deze datum is het dan ook niet meer mogelijk de seniorenontheffing aan te vragen. Dat staat in de Beleidsregels boa zoals die per 1 juli 2015 gelden.

Nieuwsbericht | 23-07-2015