VOG jongeren steeds minder geweigerd

VOG jongeren steeds minder geweigerd

Het is een misverstand dat je als jongere met een strafblad geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt krijgen. De VOG voor jongeren onder de 23 jaar wordt steeds minder geweigerd. In 2013 werd de verklaring in 0,42 procent van de gevallen niet afgegeven. In 2014 was dit slechts 0,25 procent, bijna een halvering.

Verkorting terugkijktermijn

Uit cijfers van Justis – de screeningsautoriteit – blijkt dat in 2014 in totaal 149.416 Verklaringen Omtrent het Gedrag zijn verstrekt aan jongeren onder de 23 jaar. 15.740 aanvragers hadden antecedenten. In slechts 374 gevallen leidde dit tot een weigering van de VOG. Een van de redenen voor het lagere aantal weigeringen is de zogenoemde verkorte terugkijktermijn. Door de verkorting van de terugkijktermijn hebben jongeren minder last van strafbare feiten die zij op minderjarige leeftijd hebben gepleegd.

Over Justis

De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk. Justis is een onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie.