Themabijenkomst Wet Bibob en milieu

Themabijenkomst Wet Bibob en milieu

Het Landelijk Bureau Bibob organiseert op 15 oktober samen met de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland een bijeenkomst over de Wet Bibob en milieu.

Het doel van de bijeenkomst is om medewerkers van gemeenten, provincies en omgevingsdiensten handvatten aan te reiken om het Bibob-instrument in te zetten in de strijd tegen milieucriminaliteit. Aan de hand van een fictieve Bibob-casus wordt tijdens workshops uitgebreid ingegaan op de specifieke problematiek van de Wet Bibob en milieu.