Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2014 verschenen

Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2014 verschenen

Bibob is door de jaren heen een effectief instrument gebleken voor de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Het Landelijk Bureau Bibob adviseert overheidsinstanties daarbij op een onafhankelijke en uniforme wijze. Het jaarverslag 2014 van het Bureau Bibob is naar de Tweede Kamer gestuurd.

In 2014 heeft het Bureau Bibob bijzondere aandacht besteed aan de recente uitbreiding van Bibob naar vastgoedtransacties en huisvestingsvergunningen. Via het project ‘Vastgoed en Huisjesmelkerij’ werden bestuursorganen voorzien van handreikingen en antwoorden op de complexe vraagstukken die spelen op deze terreinen. Ook werd een landelijke conferentie georganiseerd. Zo werden bestuursorganen ondersteund in de implementatie van de nieuwe wettelijke mogelijkheden.

Het Bureau Bibob bracht in 2014 in totaal 221 adviezen en 49 aanvullende adviezen uit. De meeste adviezen hadden betrekking op de horecabranche; dat waren er 144. Daarna volgen onder andere de coffeeshopbranche, de seksbranche en de milieusector. In 115 gevallen was sprake van een ‘ernstig gevaar’ en in 38 gevallen ging het om een ‘mindere mate van gevaar’ dat met bijvoorbeeld een vergunning crimineel vermogen benut zou worden en/of strafbare feiten gepleegd zouden worden.

Klanten tevreden

Justis hecht waarde aan de mening van bestuursorganen over de verstrekte adviezen en voert continu evaluaties uit. Hieruit blijkt dat de bestuursorganen in 2014 tevreden waren over de adviezen en de ondersteuning van het Bureau Bibob.

Kwaliteitscommissie positief

Om de kwaliteit van de adviezen te beoordelen en de zorgvuldigheid van de onderzoeken te bevorderen, is de kwaliteitscommissie Bibob ingesteld. Zij oordeelt in haar jaarverslag 2014 dat in de meeste (van de door haar beoordeelde) adviezen deskundig en uitvoerig onderzoek is gedaan en dat de conclusies goed zijn onderbouwd. De aanbevelingen van de kwaliteitscommissie worden door Justis gebruikt om de Bibob-adviezen verder te verbeteren.