Onderhoud digitaal aanvragen 26-28 november

Onderhoud digitaal aanvragen 26-28 november

Vanwege beheer- en onderhoudswerkzaamheden kunt u vanaf vrijdag 26 november 14.00 uur tot en met zondag 28 november geen gebruik maken van de digitale aanvraagomgeving van Justis. Vanaf 29 november werkt onze digitale dienstverlening weer zoals u van ons bent gewend.

Wat betekent dit voor u?

U kunt de volgende producten en diensten in het genoemde weekend niet digitaal klaarzetten of indienen.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP)
 • Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)
 • Aanvraag en bezwaar naamswijziging
 • Aanvraag, wijziging en bezwaar buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) (individueel, met en zonder categoriaal besluit)
 • Vaststelling en bezwaar bekwaamheid en betrouwbaarheid bijzondere opsporingsdienst (BOD)
 • Aanvraag en bezwaar ontheffing op de Wet Wapens en Munitie
 • Administratief beroep wapenverlof of jachtakte
 • Garantstelling Curatoren (GSR)
 • Aanvraag en bezwaar vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)
 • Aanvraag gratie

Waarom?

Deze werkzaamheden zijn nodig om de digitale aanvraagomgeving toekomstbestendig te houden.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.