Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2020 verschenen

Jaarverslag Landelijk Bureau Bibob 2020 verschenen

Deze week is het jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) over het jaar 2020 verschenen en aan de Tweede Kamer aangeboden.

In 2020 bracht het LBB 268 reguliere adviezen uit. Daarnaast verstrekte het LBB 68 aanvullende adviezen. Dit zijn adviezen in procedures waarover al eerder geadviseerd is. Hoewel in 2020 sprake is geweest van een forse stijging van adviesaanvragen is het LBB in staat geweest de adviezen tijdig en met de juiste kwaliteit te leveren.

Stijging adviesaanvragen

De stijging van het aantal adviesaanvragen zet vooralsnog onverminderd voort. Opvallend in 2020 is de doorgezette stijging in het aantal adviesaanvragen over bouwvergunningen. Ook bleef ondanks de coronacrisis de horecabranche oververtegenwoordigd in het aantal adviesaanvragen bij het LBB. Dit lijkt verklaarbaar door de extra aandacht die bestuursorganen in 2020 hadden voor noodlijdende horeca die mogelijk in de handen van criminelen zou vallen.

Meer informatie en alle cijfers vindt u in het jaarverslag: