Voorlichting over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voorlichting over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Jongeren en volwassenen die ooit met justitie in aanraking zijn gekomen, schatten de kans op het krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag vaak te laag in. Zij denken ten onrechte dat zij geen VOG krijgen. Dat geldt ook vaak voor degenen die mensen begeleiden bij het aanvragen van een VOG. Om dit beeld recht te zetten, organiseert Justis maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten over de VOG.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met de VOG. Het doel hiervan is deelnemers inzicht te geven in de manier waarop een beoordeling plaatsvindt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de terugkijktermijn, feit-functierelatie en de belangenafweging. Ook is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Voorlichtingsbijeenkomst bijwonen?

De voorlichtingsbijeenkomsten worden in het eerste half jaar van 2020 gehouden op:

maandag 20 januari 10.00-12.00 uur
maandag 6 april 10.00-12.00 uurmaandag 8 juni 10.00-12.00 uur
maandag 2 maart 10.00-12.00 uur
maandag 4 mei 10.00-12.00 uur
U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar vog.voorlichting@justis.nl. De bijeenkomsten vinden plaats bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op de Turfmarkt 147 in Den Haag.