Jaarverslag 2019 Landelijk Bureau Bibob verschenen

Jaarverslag 2019 Landelijk Bureau Bibob verschenen

In 2019 heeft het Landelijk Bureau Bibob 276 adviezen uitgebracht. Het grootste deel van de adviesaanvragen in 2019 is net als voorgaande jaren afkomstig van gemeenten.

Forse stijging adviesaanvragen bouwvergunningen

Opvallend is de forse stijging in het aantal adviesaanvragen over bouwvergunningen. Waar het LBB in 2016 nog 7 adviesverzoeken ontving over bouwvergunningen, is dit in de jaren erna gestegen naar 34 aanvragen in 2017, 60 in 2018 en 75 in 2019.

Landelijk Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob is onderdeel van Justis en voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob. Het LBB is door de jarenlange onderzoekservaring uitgegroeid tot het expertisecentrum op het gebied van de Wet Bibob.

Meer informatie en alle cijfers vindt u in het jaarverslag.