Belangrijke wijziging van het Besluit geslachtsnaamwijziging per 1 juli 2020

Belangrijke wijziging van het Besluit geslachtsnaamwijziging per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 wijzigt het Besluit geslachtsnaamwijziging. Voor slachtoffers van bepaalde misdrijven wordt het makkelijker om hun achternaam te wijzigen. In meer gevallen dan voorheen kan vanaf 1 juli 2020 een naamswijziging kosteloos plaatsvinden. En voortaan mag ook een eigen behandelaar een verklaring afgeven.

Wanneer is naamswijziging kosteloos?

Slachtoffers van bepaalde misdrijven konden hun achternaam al kosteloos wijzigen als de dader daarvoor onherroepelijk was veroordeeld. Dit blijft ongewijzigd. Is de dader niet onherroepelijk veroordeeld, dan kunnen slachtoffers voortaan ook voor kosteloze naamswijziging in aanmerking komen. Dit is het geval als er een besluit van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is waaruit blijkt dat een slachtoffer in verband met dat misdrijf een schadevergoeding heeft gekregen. Daarbij dient ook een verklaring van een BIG,- NIP of NVO-geregistreerde behandelaar te worden overlegd. Deze regeling geldt alleen bij een misdrijf tegen de identiteit of persoonlijke integriteit.

Waar moet de verklaring van de behandelaar aan voldoen?

Voor het wijzigen van de achternaam wanneer sprake is van psychische hinder, dient een schriftelijke verklaring van een BIG-, NIP- of NVO- geregistreerde behandelaar toegevoegd te worden waaruit blijkt dat psychische hinder wordt ondervonden als gevolg van het dragen van de huidige naam of het niet dragen van de gewenste naam. Dit mag de eigen behandelaar zijn of een onafhankelijke deskundige. Dit geldt ook voor de zogenoemde C1 verzoeken, waarbij geen sprake is van slachtofferschap, maar wel van psychische hinder. Voor C1 verzoeken blijft wel het tarief van €835 gelden.