Belangrijk: veranderingen in het boa-proces vanwege COVID-19

Belangrijk: veranderingen in het boa-proces vanwege COVID-19

Het zijn voor ons allemaal roerige tijden waarbij de impact van het coronavirus zowel privé als op werkgebied groot is. Justis komt daarom met (tijdelijke) oplossingen/maatregelen die u en ons kunnen helpen om het werk, ondanks de nodige uitdagingen, zo goed mogelijk voort te zetten.

Voor het boa-proces hebben we onderstaande maatregelen getroffen:

 • beëdigingstermijn is met 12 weken verlengd: dat betekent dat de beëdiging nu binnen 24 weken kan gebeuren.
 • Justis geeft voorrang aan spoedaanvragen en verlengingsaanvragen. Dit laatste zodat bedrijven en boa’s hun werk kunnen blijven uitvoeren. De behandeling van niet-spoedeisende aanvragen kan iets langer duren, dat heeft te maken met onze personele bezetting in deze lastige tijd. Spoedeisende verzoeken kunt u sturen naar: spoedaanvraagboa@justis.nl
 • Op verzoek van de werkgever verleent Justis een ontheffing van de opleidingseis van zes maanden. Een boa heeft dus meer tijd om zijn/haar opleiding af te ronden of te doen. Dit geldt voor:
  • alle verlengingsverzoeken waar de PHB voor geldt;
  • alle verlengingsverzoeken waar sprake is van hercertificering (politieboa’s)
  • alle verlengingsverzoeken voor domein V en VI boa’s, waarbij de geldigheid van het boa-getuigschrift verloopt;
  • alle verlengingsverzoeken van domein IV boa’s (hier geldt een ander opleidingskader voor).

Na de zes maanden kan er een ‘vervolg’-verlengingsaanvraag in worden gediend. Hierover volgt later meer informatie op deze website.