Het Bibob-advies: cijfers en toekomstperspectieven

Het Bibob-advies: cijfers en toekomstperspectieven

Voor een betrouwbare overheid en een veilige samenleving is het van belang personen en rechtspersonen te screenen op hun integriteit. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) is een instrument om de verwevenheid tussen boven- en onderwereld tegen te gaan. Om vast te stellen of een vergunning- of subsidie-aanvrager/houder integer is, moeten bestuursorganen eerst een eigen onderzoek uitvoeren. Mocht het eigen onderzoek niet afdoende zijn, dan kan het bestuursorgaan een advies bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB), onderdeel van de screeningsautoriteit Justis, aanvragen. Het LBB screent de vergunningaanvrager of -houder en zijn zakelijke relaties om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert.

In 2016 heeft het LBB bijna 300 aanvragen uit alle regio’s van het land behandeld. Gemeenten, provincies, maar ook zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en het Rijk weten de weg naar het LBB steeds beter te vinden.

Uit de praktijk

In de 19e editie van Uit de praktijk, de factsheet van Justis over een actueel screeningsthema, vindt u meer informatie over het Bibob-advies en actuele cijfers over de uitgebrachte adviezen en een blik op de toekomst. Eerdere edities van Uit de praktijk vindt u in dit overzicht.