10.000ste netwerktekening verstuurd door Justis

10.000ste netwerktekening verstuurd door Justis

Op 23 juli 2018 is de 10.000ste netwerktekening verstuurd aan een gemeente in Midden Nederland. Dit is een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van het Toezicht op Rechtspersonen bij Justis, de screeningsautoriteit van Nederland.

Voor wie

Toezichthoudende, handhavende en/of opsporingsinstanties kunnen een netwerktekening (officieel genaamd informatieverzoek) aanvragen. In een netwerktekening worden de onderlinge relevante relaties tussen de bevraagde natuurlijke en/of rechtspersonen en de daarbij betrokken personen en bedrijven weergegeven. Ook worden relevante faillissementen en ontbindingen opgenomen. In een netwerktekening worden gegevens verwerkt uit het handelsregister, de Basisregistratie Personen, het Centraal Insolventieregister en openbare bestanden. De Wet controle op rechtspersonen draagt bij aan een structurele aanpak van financieel-economische criminaliteit. Afnemers zijn bijvoorbeeld curatoren, de politie, Inspectie SZW, het landelijk bureau Bibob en gemeenten. Zij vragen netwerktekeningen aan in verband met een vermoeden van verschillende soorten fraude met rechtspersonen (o.a. faillissementsfraude, vastgoedfraude, witwassen en milieucriminaliteit).

Meerwaarde

De meerwaarde van netwerktekeningen is vooral gelegen in het visueel zichtbaar maken van relaties tussen rechtspersonen en natuurlijk personen. Afnemers vinden dit erg overzichtelijk en behulpzaam. Soms zijn de relaties reeds bekend bij afnemers en bevestigen ze hun informatie, maar regelmatig verschijnen er nieuwe relaties die een afnemer nog niet op het spoor was. Dit komt mede door inzet van de bronkopie van het Handelsregister. Hiermee kunnen bijvoorbeeld concernrelaties worden getoond die bij een reguliere bevraging van de Kamer van Koophandel niet inzichtelijk zijn. Ook wordt door Justis waar mogelijk informatie van buitenlandse handelsregisters verwerkt.
Afnemers van de netwerktekeningen zoals de politie waarderen verder het directe contact dat er is over o.a. de afbakening van de netwerktekeningen en de bruikbaarheid binnen hun eigen onderzoek. Maar ook gemeenten maken vaker en enthousiast gebruik van de mogelijkheden van de netwerktekening. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een vooronderzoek onder de Wet Bibob.

Ontwikkelingen

  • Toename aanvragen
    In de periode 2015-2017 is een toename te zien van het aantal aanvragen van voornamelijk de complexere (en grotere) netwerktekeningen. De meeste aanvragen worden gedaan door curatoren (2016: 478; 2017: 573) en de politie (2016: 134; 2017: 151). De aanvragen van deze afnemers blijven stijgen. Dit geldt ook voor aanvragen vanuit bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit.

  • Uitbreiding informatie
    De afgelopen jaren is de netwerktekening uitgebreid met gegevens uit de Basisregistratie Personen. Daarnaast worden afnemers geholpen met informatie uit het Belgische, Engelse en Duitse handelsregister. Ook andere buitenlandse handelsregisters worden geraadpleegd en zoveel mogelijk in de netwerktekening betrokken indien dat relevant is.

  • Samenwerking op locatie
    Vanaf 2018 is in pilotvorm georganiseerd dat medewerkers naar de afnemers (o.a. politie, curatoren, RIEC) toegaan om ter plaatste, realtime, met hen één of meerdere complexe netwerktekening(en) te maken. Dit heeft een grote meerwaarde omdat er direct op locatie gesproken kan worden over de afbakening van de tekening en een toelichting kan worden gegeven op hetgeen dat in kaart wordt gebracht. De ervaring is dat er door deze directe afstemming en duiding sneller opvolging gegeven wordt aan de netwerktekening. Tenslotte doet Justis op deze manier een hoop kennis op over hoe onze afnemers naar de zaken/onderzoeken kijken oa. over de gegevens die voor hen van belang zijn. Deze informatie kan door Justis weer worden toegepast in de relevante werkprocessen.

Meer informatie en vragen

Neem contact op met Maaike Zwijnenburg: m.zwijnenburg@minvenj.nl.

Voorbeeld van een netwerktekening