eHerkenningsniveaus voor digitale dienstverlening verhoogd vanaf 1 juli

eHerkenningsniveaus voor digitale dienstverlening verhoogd vanaf 1 juli

Op 1 juli 2021 is het betrouwbaarheidsniveau eHerkenning 1 vervallen (EH1). Logt u zakelijk in bij Justis om gebruik te maken van een bepaalde digitale dienst? Vanaf 1 juli kunt u niet meer inloggen met EH1, maar heeft u een hoger EH niveau (variërend van EH2+ t/m EH4) en machtiging(en) nodig voor de toegang tot MijnJustis. Welk niveau en welke machtigingen u precies nodig heeft hangt af van de specifieke digitale dienst die u wilt gebruiken.

Nieuwe eHerkenningsniveaus per Justis dienst/product

Justis heeft een zorgvuldige afweging gemaakt bij het bepalen van de nieuwe, hogere EH niveaus per Justis product/dienst. Er is goed naar zowel veiligheids- & privacy aspecten als klantvriendelijkheid gekeken. Vanaf 1 juli biedt Justis dienstverlening aan op zowel EH2+, EH3 als EH4 niveau. De digitale diensten/producten van Justis hebben een EH niveau en een eigen machtiging. Als u gebruik wilt maken van meerdere diensten van Justis, dan heeft u voor iedere dienst een aparte machtiging nodig. Kies een product of dienst om het bijbehorende nieuwe EH niveau en de benodigde machtiging te bekijken:

Upgraden eHerkenning

Een verhoging van uw eHerkenningsmiddel en de machtiging(en) regelt u via uw eHerkenningsleverancier. Er zijn 6 door de Rijksoverheid erkende leveranciers voor eHerkenning. Uw leverancier adviseert u bij de upgrade (n.a.v. uw behoefte om bij Justis en/of andere overheidsinstanties digitale diensten af te nemen). De leverancier maakt ook de kosten inzichtelijk en geeft aan wat u praktisch moet regelen voor een verhoging van het betrouwbaarheidsniveau en het afnemen van een machtiging.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de precieze verschillen tussen de diverse EH betrouwbaarheidsniveaus? Kijk op www.eherkenning.nl. Voor meer informatie over de aanschaf van een hoger EH middel en machtiging(en) kunt u terecht bij uw eigen eHerkenningsleverancier.

Voor al uw overige vragen over de eHerkenningsniveaus/machtigingen van Justis en onze digitale dienstverlening kunt u terecht bij ons klantcontactcentrum. Justis is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 17.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.

Veelgestelde vragen

  • EH1 wordt stopgezet in de aanloop naar de nieuwe Wet Digitale Overheid (WDO), die op dit moment in de maak is. De WDO gaat regelgeving bieden voor het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten. Het inloggen met alleen een gebruikersnaam en wachtwoord (EH1) voldoet niet aan de hogere betrouwbaarheidseisen die de WDO aan digitale identificatiemiddelen stelt. Daarom is, in samenspraak met o.a. het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en de Governance eHerkenning, besloten dat EH1 per 1 juli 2021 komt te vervallen. Overheidsinstellingen moeten hun dienstverlening vanaf deze datum aanbieden op een hoger niveau. Dit geldt voor álle overheidsorganisaties, inclusief Justis.

  • Justis biedt verschillende diensten en producten aan. Bij het ene Justis product (bijvoorbeeld Gratie) worden er in het bijbehorende digitale aanvraagformulier meer gevoelige gegevens uitgewisseld dan bij het andere Justis product (bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent het Gedrag). Hoe gevoeliger de gegevens, hoe hoger de beveiligingseisen en dus ook het eHerkenningsniveau. Naast het product zelf kan ook de fase van dienstverlening van invloed zijn op het gevraagde EH niveau. Bij een initiële digitale aanvraag is het gevraagde EH niveau soms lager dan bij een vervolgstap, zoals het digitaal indienen van een bezwaar of beroep. Bij deze vervolgstap kan meer gevoelige informatie worden uitgewisseld.

  • Als u een upgrade aanvraagt bij uw leverancier, hou dan rekening met het volgende:

    • Organisaties die met eHerkenning een online dienst willen afnemen moeten daarvoor gemachtigd zijn. Bij EH1 worden machtigingen automatisch toegekend. Bij alle hogere EH niveaus (inclusief EH2+) moet u zelf een machtiging aanvragen. Een machtiging kan alleen worden gegeven door iemand in de organisatie die tekenbevoegd is volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
    • Mogelijk heeft u niet alleen voor MijnJustis maar ook voor diensten van andere overheidsinstanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst, of uw gemeente) hogere EH niveaus nodig. De gevraagde niveaus kunnen per instantie verschillen. Breng deze verschillen en uw behoeftes goed in kaart voordat u in gesprek gaat met uw leverancier.
  • Dit kunt u intern navragen binnen in uw eigen organisatie. Justis weet niet wie uw leverancier is. Een overzicht van alle leveranciers die eHerkenning aanbieden vindt u op eherkenning.nl.