Wat is naamswijziging?

Wat is naamswijziging?

Bij de geboorte krijgen mensen een voor- en een achternaam. Voornamen hebben vaak een speciale betekenis. Achternamen verwijzen vaak naar een familieband, of iemands afkomst. In sommige situaties is het mogelijk om een achternaam te wijzigen. Als iemand een andere achternaam krijgt, spreken we van geslachtsnaamswijziging. Voor het wijzigen van een achternaam bestaan wettelijke regels.

Een aanvraag tot het wijzigen van een achternaam moet u indienen bij Justis. Justis beslist namens de minister voor Rechtsbescherming of de achternaam mag worden gewijzigd. Voor een voornaamswijziging kunt u niet terecht bij Justis. Verzoeken voor het wijzigen van een voornaam moeten worden ingediend bij de rechter. Neem voor meer informatie contact op met een rechtbank bij u in de buurt.

Aanvraag en kosten

Om een achternaam te wijzigen moet u een aanvraag indienen bij Justis. Dat doet u via het Aanvraagformulier naamswijziging en naamsvaststelling. Een aanvraag moet voldoen aan strenge voorwaarden. Daarnaast zijn aan het indienen van een aanvraag kosten verbonden.

Tarieven

Naamswijziging meerderjarig persoon€835
Naamswijziging 1 of 2 minderjarige kinderen€835
Naamswijziging 3 of meer minderjarige kinderen€1.670

Let op! U moet de bovenstaande kosten voor de behandeling van uw aanvraag áltijd betalen. Ongeacht of de uiteindelijke beslissing van Justis positief of negatief is. Als u uw aanvraag intrekt worden de kosten niet terugbetaald.

Voorwaarden

De voorwaarden om een achternaam te wijzigen, zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De regels voor het wijzigen van de achternaam van een meerderjarige en een minderjarige verschillen van elkaar.

Aanvraagprocedure

Wilt u uw achternaam wijzigen? Lees dan eerst de informatie in de Brochure Achternaamswijziging goed door. Naamswijziging is namelijk alleen mogelijk in een beperkt aantal gevallen. Staat uw situatie niet in deze brochure? Dan is naamswijziging niet mogelijk. Komt u wel in aanmerking voor achternaamswijziging? Dan kunt u de aanvraag starten. Op de pagina Aanvraagprocedure naamswijziging leest u welke stappen doorlopen worden bij iedere aanvraag.