U bent hier:Home Producten Wet wapens en munitie  Welke soorten wapens zijn verboden

Wet wapens en munitie

Welke soorten wapens zijn verboden

In Nederland is het bezit van (vuur)wapens in principe verboden.

Wapens

Onder meer de volgende wapens zijn verboden:

 • stiletto’s;
 • werpmessen;
 • vlindermessen;
 • boksbeugels;
 • katapulten;
 • pijlen met snijdende delen;
 • andere ongewenste niet-vuurwapens;
 • Speelgoedwapens (behoudens speelgoedwapens als bedoeld in de Europese richtlijn 2009/48/EG, de zogenaamde Speelgoedrichtlijn) lucht-, gas- en veerdrukwapens die sterk op echte wapens lijken;
 • lucht-, gas- en veerdrukwapens die sterk op echte wapens lijken;
 • volautomatische vuurwapens;
 • handgranaten;
 • andere militaire wapens;
 • pepperspray;
 • andere voorwerpen met giftige, weerloosmakende en traanverwekkende stoffen;
 • pistolen;
 • revolvers;
 • geweren;
 • alarmpistolen.

Naar boven

Nepwapens

Nepvuurwapens zijn voorwerpen die sprekend op echte (vuur)wapens lijken. Dit kunnen bijvoorbeeld aanstekers in de vorm van pistolen of handgranaten of 'wapens' die onderdeel uitmaken van een spelcomputer. In Nederland zijn alle soorten nepvuurwapens verboden.

De kleur van een nepwapen telt niet mee om te bepalen of het nepwapen sprekend lijkt op een echt (vuur)wapen. Het enige dat telt, zijn de vorm en de afmeting van het nepwapen.

Kopieën (replica's) van (vuur)wapens zijn ook verboden. Een niet-werkende replica wordt gezien als nepwapen en is dus in Nederland niet toegestaan.

In Zuid-Europese landen zijn de wapenwetten minder streng dan in Nederland. Nepwapens zijn daar gewoon te koop. Het is echter strafbaar om in het buitenland een namaakpistool te kopen en dit mee te nemen naar Nederland. Op vliegvelden controleren de Koninklijke Marechaussee en de douane streng op deze wapens.

Wie een nepwapen in bezit heeft, krijgt direct een proces-verbaal. Iedereen met een nepwapen is strafbaar. Ook jongeren worden strafrechtelijk vervolgd.

Naar boven

Overige wapens

Van een aantal wapens is het bezit in principe niet verboden, maar sommige handelingen ermee wel. Het gaat om:

• bepaalde messen;
• zwaarden;
• degens;
• wapenstokken;
• luchtdrukwapens;
• harpoenen;
• kruisbogen.

Ook voorwerpen die niet als wapen bedoeld zijn maar wel zo worden gebruikt, vallen in de categorie 'Overige wapens'. Denk bijvoorbeeld aan een honkbalknuppel die kan worden gebruikt tijdens een demonstratie, of een keukenmes dat kan worden gebruikt tijdens een gevecht.

Naar boven

Wapens die sterk op echte wapens lijken

Speelgoedwapens (behoudens speelgoedwapens als bedoeld in de Europese richtlijn 2009/48/EG, de zogenaamde Speelgoedrichtlijn), luchtdrukwapens, gasdrukwapens, veerdrukwapens en andere voorwerpen die, wat betreft hun vorm en afmetingen, een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens of met voor ontploffing bestemde voorwerpen zijn verboden. Het gaat dan om een min of meer bewuste nabootsing van een vuurwapen of een explosief. Voor de beoordeling is het niet van belang welke kleur het wapen heeft en/of het wapen een oranje stop heeft.

Wil een wapenhandelaar weten in welke categorie een wapen dat hij wil gaan verhandelen valt? Dan kan deze terecht bij Justis. Als de vraag nog niet eerder is beantwoord, vraagt Justis advies bij de Werkgroep Advies Wet wapens en munitie. Deze werkgroep komt vijf keer per jaar bijeen om deze en andere vraagstukken te behandelen.

De Werkgroep moet het wapen in handen hebben. Daarom kan de wapenhandelaar een eenmalige ontheffing vragen voor de invoer van (één exemplaar van) het wapen. Justis legt het wapen dan voor aan de werkgroep. De wapenhandelaar kan hierbij zelf aangeven waarom hij denkt dat het wapen in een bepaalde categorie hoort. De aanvraag van de ontheffing dient 8 weken vóór de benodigde datum ontvangen te zijn door Justis en kost € 50,-.

Als uit het advies van de werkgroep blijkt dat het wapen verboden is en Justis neemt dit advies over, dan wordt het wapen vernietigd. Gemaakte kosten worden niet vergoed.

Naar boven

Airsoftapparaten

Airsoftapparaten zijn veer-, gas- of luchtdrukwapens met een maximum schotkracht van 3.5 joules.

Airsoftapparaten zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht voor leden van door de Minister van Veiligheid en Justitie erkende airsoftsportverenigingen. Ook aspirant-leden en introducés van deze verenigingen worden vrijgesteld van enkele in de Wwm genoemde verboden handelingen.

Deze vrijstelling houdt in dat personen van ten minste achttien jaar airsoftapparaten voorhanden mogen hebben voor de beoefening van de airsoftsport als zij lid zijn van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV).

Wanneer iemand airsoftapparaten bijvoorbeeld wil gaan verkopen of herstellen, dan zal hij eerst een ontheffing moeten aanvragen bij Justis om deze wapens voorhanden te mogen hebben. Vervolgens zal hij een erkenning bij de korpschef moeten aanvragen.

Naar boven

Munitie

Het bezit van munitie is ook verboden op grond van de wet. Voor munitiebezit geldt, net als voor wapenbezit, dat er uitzonderingen op dit verbod zijn.

 

Naar boven

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit