U bent hier:Home Producten Wet wapens en munitie  Veelgestelde vragen

Wet wapens en munitie

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over de Wet Wapens en Munitie.

Hoe kom ik aan een wapenvergunning?

Een wapenvergunning vraagt u aan bij de afdeling Bijzondere wetten of Bestuurlijke Politiezorg van de politie. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op het politiebureau. De politie verstrekt wapenvergunningen aan jagers, sportschutters, wapenverzamelaars, munitieverzamelaars, schietverenigingen

Het verstrekken van een wapenvergunning gebeurt onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden hangen onder andere af van het soort wapen waarvoor u een vergunning aanvraagt. Ook is het van belang waarvoor u het wapen wilt gebruiken.

Naar boven

Wanneer wordt een wapenvergunning geweigerd?

U krijgt in principe geen vergunning als u – afhankelijk van het gepleegde delict – over de laatste 8 of 4 jaar (dit is afhankelijk van de zwaarte van het gepleegde delict) een strafblad heeft. Verleende vergunningen kunnen worden ingetrokken als u strafbare feiten heeft gepleegd, ook al bent u daarvoor (nog) niet veroordeeld.

Naar boven

Hoe lang is een wapenvergunning geldig?

Een wapenvergunning is maximaal 1 jaar geldig. Na het verkrijgen van een wapenvergunning moet u zich aan bepaalde voorschriften houden, anders raakt u uw vergunning kwijt. Een voorbeeld van zo’n voorschrift is dat u uw wapens en munitie gescheiden moet opbergen in een speciale wapenkluis.

Naar boven

Waarom zijn nepwapens verboden?

Nepwapens kunnen sprekend op echte vuurwapens lijken. Daarom zijn in Nederland alle nepwapens verboden.

Het is strafbaar om in het buitenland een nepwapen te kopen en dat mee te nemen naar Nederland. Op vliegvelden controleren de Koninklijke Marechaussee en de douane streng op het bezit van nepwapens. Wie nepwapens in bezit heeft, krijgt direct een proces-verbaal. De boete bedraagt maximaal € 270,-.

Iedereen met een nepwapen is strafbaar. Ook jongeren worden strafrechtelijk vervolgd.

Naar boven

Wat zijn nepwapens?

Nepwapens kunnen bijvoorbeeld speelgoedwapens zijn, maar ook aanstekers in de vorm van pistolen of handgranaten.

Naar boven

Welke soorten messen zijn verboden?

Sinds 1 mei 2012 is de handel, de verkoop en het in bezit hebben van de volgende (soorten) steekmessen verboden:

  • Vlindermessen: messen met een heft dat uit 2 delen bestaat, die om het lemmet heen geklapt kunnen worden.
  • Valmessen: messen met vooruitspringend lemmet, met of zonder veer.
  • Stiletto's (springmessen): messen met zijdelings uitspringend lemmet.

Een opvouwbaar zakmes van maximaal 28 centimeter (uitgevouwen) met 1 snijkant mag u in de meeste gevallen wel bij u hebben. Dit is afhankelijk van de plaats waar u het mes bij u heeft. Een horecagelegenheid of voetbalstadion mag u bijvoorbeeld niet in met zo’n zakmes. Ook is het in bepaalde gebieden waarvoor op last van de burgemeester tijdelijk een noodverordening geldt verboden om een zakmes bij u te hebben.

Naar boven

Waarom zijn vlindermessen, valmessen en stiletto’s verboden?

Het doel van het verbod op vlindermessen, valmessen en stiletto’s is steekincidenten voorkomen. Het verbod geeft bovendien duidelijkheid aan verkopers en kopers over wat wel en niet is toegestaan. Verder zijn legale en illegale vlindermessen soms moeilijk van elkaar te onderscheiden. Zonder verbod is het – voor de politie – lastiger om illegale messen in beslag te nemen.

Naar boven

Hoe kan ik wapens en munitie inleveren?

Als u voor een wapen of voor munitie geen vergunning heeft, dan overtreedt u de wet. Als u verboden wapens en munitie heeft, moet u deze zo snel mogelijk inleveren. Dit kan bij het politiebureau bij u in de buurt.

Gevonden explosieven

Als het inleveren van explosieven gevaarlijk is, bijvoorbeeld omdat het gaat om gevonden granaten of bommen uit de Tweede Wereldoorlog, dan belt u de politie. Raak de explosieven niet zelf aan. De politie stuurt een deskundige langs.

Wat er met deze wapens en munitie gebeurt

De ingezamelde wapens en munitie worden in principe vernietigd. Voordat dit gebeurt, wordt er gekeken naar de cultuurhistorische waarde ervan. Bijzondere wapens en munitie worden niet vernietigd, maar aan een wapen- of oorlogsmuseum geschonken.

Naar boven

Waar kan ik terecht voor het vakdiploma wapenhandel?

Door de politieacademie wordt de opleiding en het examen voor het vakdiploma wapenhandel aangeboden. De opleiding start in september. Examens hiervoor worden in december gepland. Deze opleiding is bedoeld voor niet-politiemensen die over competenties moeten beschikken om een bedrijf te mogen uitoefenen waarin wapens en munitie worden vervaardigd, getransformeerd, uitgewisseld, verhuurd of op een andere manier beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor het herstellen, beproeven of verhandelen van wapens en munitie.

Deze opleiding is in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie en wordt uitgevoerd door de Politiecademie in samenspraak met de Vakhandel.

Naar boven

Wat zijn de kosten voor een wapenvergunning?

Per 28 maart 2015 zijn de tarieven voor verschillende wapenvergunningen gewijzigd.
Met deze wijziging worden zowel de kosten voor de afhandeling van verloven die betrekking hebben op het voorhanden hebben en dragen van wapens, als voor de verlening van ontheffingen, beter kostendekkend gemaakt. Het tarief voor de behandeling van de aanvraag en verlenging van een ontheffing is verhoogd naar 80 euro per aanvraag dan wel verlenging.

Naar boven

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit