U bent hier:Home Producten Verklaring Omtrent het Gedrag  VOG aanvragen

Verklaring Omtrent het Gedrag

VOG aanvragen

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

Digitaal aanvragen

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op https://mijn.justis.nl/vog/vogorganisatie/inloggen.htm. Vraag uw organisatie of zij deze mogelijkheid biedt.

De organisatie (bijvoorbeeld een (toekomstige) werkgever) moet dus de beschikking hebben over eHerkenning, maar zelf moet u ook aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U staat als ingezetene ingeschreven in de BRP van de gemeente waar u woont.
 • U beschikt over een burgerservicenummer.
 • U beschikt over een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD.
 • U beschikt over een internetverbinding en een e-mailadres.
 • U beschikt over een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij iDEAL.

De organisatie bereidt de aanvraag online voor. U ontvangt vervolgens een e-mail (met een link en een aanvraagcode) met de mededeling dat van u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen in DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen (als dat het geval is).

Het tarief van de elektronische VOG-aanvraag á €33,85 (€7,50 lager dan een aanvraag via de gemeente) moet u vóór de behandeling van uw aanvraag voldoen via iDEAL.

Uw aanvraag wordt vervolgens door Justis in behandeling genomen. Justis informeert u schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag.

Naar boven

Aanvragen via de gemeente (mede door een ingevuld aanvraagformulier)

U vraagt een VOG via de gemeente aan door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar u staat ingeschreven in de BRP. U ontvangt dit formulier van degene die u vraagt een VOG te overleggen. Meestal is dat de (toekomstige) werkgever.

De organisatie geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de organisatie (bijvoorbeeld een toekomstige werkgever) aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Wanneer u de aanvraag via de gemeente indient, moet u bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en het tarief van de aanvraag (de tarieven) à €41,35 voldoen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert uw identiteit en int het tarief. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar uw aanvraagformulier naar Justis.

Het is niet altijd mogelijk om een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend aanvraagformulier in te dienen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de VOG aanvraagt ten behoeve van:

 • een emigratie;
 • de beëdiging als advocaat;
 • het verkrijgen van een visum of werkvergunning.

U kunt het aanvraagformulier dan indienen zonder de handtekening van een vertegenwoordiger van de belanghebbende (doorgaans de toekomstige werkgever), u dient dan wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • de gegevens van de organisatie en het doel van de aanvraag moet u zelf op het aanvraagformulier invullen;
 • een bevestiging of document van de organisatie/instelling die de VOG verlangt, met een handtekening, waarin wordt vermeld dat de VOG wordt verlangd. Dit document vervangt de handtekening op het aanvraagformulier.

Naar boven

Aanvragen via Justis wanneer u niet staat ingeschreven in de BRP

Als u niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP), of als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, moet u de VOG rechtstreeks bij Justis aanvragen.

Stuur uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen (pdf-documenten) per e-mail naar: vog.np.rni@minvenj.nl (maximaal 10MB). De e-mail mag niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bevatten.

U dient de volgende stukken (in pdf-formaat) toe te sturen:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (alle 6 pagina’s in PDF);
 • Indien deel 2 van het aanvraagformulier niet is ondertekend, moet er een document worden bijgevoegd waaruit blijkt waarvoor u de VOG nodig heeft (dit document kan bijvoorbeeld een brief, e-mail, of een uitdraai van een webpagina zijn. U vult dan zelf deel 2.1 en deel 2.2 in op het aanvraagformulier);
 • Kopie geldig paspoort of ID-kaart (u kunt gebruik maken van de KopieID-app om uw identiteitsbewijs te kopiëren en identiteitsfraude te voorkomen);
 • Kopie betalingsbewijs van de kosten ad €41,35 (bankafschrift of print screen, hoeft niet in pdf-formaat aangeleverd te worden);
 • Machtigingsbrief met kopie paspoort van gemachtigde (alleen indien nodig).

Onze betaalgegevens:

Rekeningnummer NL31 INGB 0705 0054 53 t.n.v. Justis/COVOG te Den Haag, onder vermelding van de naam van de aanvrager. Voor een overboeking uit het buitenland heeft u de volgende gegevens nodig: BIC-code INGBNL2A, ING Bank. Adres: ING Bank N.V., Foreign Operations, postbus 1800, 1000 BV Amsterdam.

Let op! Bij een betaling vanuit het buitenland dient u er rekening mee te houden dat uw bank transferkosten in rekening kan brengen. Deze kosten komen bovenop de kosten van de VOG. Uw VOG-aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledige tarief (€41,35) door Justis is ontvangen.

Naar boven

Peuterleidster speelt met kinderen

Voordelen digitaal aanvragen:
- Waar en wanneer u wilt
- De snelste manier
- De goedkoopste manier
- Veilig en betrouwbaar

Ervaringen van onze gebruikers:
“De aanvraag gaat snel en praktisch, ik ben tevreden."

"De digitale route van de vog aanvraag is overzichtelijk, makkelijk, snel in huis.
Ik hoef niet naar het gemeentehuis.”

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit