U bent hier:Home Producten Verklaring Omtrent het Gedrag  Gratis VOG voor vrijwilligers

Verklaring Omtrent het Gedrag

Gratis VOG voor vrijwilligers

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen is in 2012 de pilot ‘gratis VOG voor vrijwilligers' gestart. Elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt, kan zijn VOG vergoed krijgen.

Het aanvragen van een gratis VOG vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 kan een grotere groep vrijwilligers aanspraak maken op een gratis VOG. Naast vrijwilligers die werken met kinderen kunnen ook vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking een gratis VOG krijgen. Bovendien is het dan mogelijk om de aanvraag zonder betaling af te ronden, waardoor achteraf geen declaraties meer nodig zijn. Daarvoor moet de VOG wel digitaal worden aangevraagd bij Justis. VOG’s die bij het gemeenteloket worden aangevraagd komen in 2015 niet meer in aanmerking voor vergoeding.

Naar boven

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan de vrijwilligersorganisatie vanaf 2015 moet voldoen zijn als volgt:

 • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
 • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • de organisatie is een rechtspersoon;
 • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt. Lees hier voor de informatie;
 • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
 • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, waarbij bijvoorbeeld een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.

Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden via www.gratisvog.nl. Na aanmelding zullen ze door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) verder worden geholpen bij hun aanmelding. Nadat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanmelding heeft bevestigd, kan worden gestart met het aanvragen van gratis VOG’s.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de beleidsregels omtrent VOG voor vrijwilligers op officielebekendmakingen.nl.

Naar boven

Gratis VOG’s digitaal aanvragen

Voor het aanvragen van gratis VOG’s voor vrijwilligers is een nieuw aanvraagsysteem ontwikkeld. Door dit systeem wordt de betaling van de VOG overgeslagen voor vrijwilligers die in aanmerking komen voor een gratis VOG. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie de VOG wel digitaal aanvragen.

De organisatie/werkgever die de aanvraag initieert, kan alleen met eHerkenning op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. De vrijwilliger die de aanvraag afrondt en indient, moet via DigiD op de beveiligde omgeving van de elektronische VOG-aanvraag inloggen. De aanvrager ziet daardoor alleen de VOG-aanvraag die voor hem of haar bestemd is.

Naar boven

Hoe werkt het aanvragen van een gratis VOG?

In het kort de stappen die een vrijwilligersorganisatie neemt:

 • De organisatie gaat naar www.gratisvog.nl;
 • De organisatie geeft antwoord op enkele meerkeuzevragen, waarbij ze laat zien dat ze breder preventief beleid voert op het gebied van het voorkomen en aanpakken van seksueel grensoverschrijdend gedrag;
 • De ingevulde gegevens worden bekeken door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en het ministerie van Veiligheid en Justitie;
 • De organisatie zet de aanvraag voor de vrijwilliger klaar (naam, geboortedatum en emailadres vrijwilliger). Zie hiervoor de link op www.gratisvog.nl;
 • De vrijwilliger ontvangt vervolgens een mail met daarin een link om de VOG aanvraag definitief te maken;
 • Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger binnen acht weken de VOG en overhandigt deze aan de organisatie.

Naar boven

Declaraties niet meer nodig

Door gebruik te maken van een speciaal ontwikkeld aanvraagsysteem zijn declaraties voor de VOG voor vrijwilligers vanaf 2015 niet meer nodig. NOC*NSF, Scouting Nederland en Steunpunt Kindervakanties zullen de declaraties in 2015 dan ook niet meer in behandeling nemen. Neem voor meer informatie over een precieze datum contact op met uw koepelorganisatie.

Naar boven

Peuterleidster speelt met kinderen

Voordelen digitaal aanvragen:
- Waar en wanneer u wilt
- De snelste manier
- De goedkoopste manier
- Veilig en betrouwbaar

Ervaringen van onze gebruikers:
“De aanvraag gaat snel en praktisch, ik ben tevreden."

"De digitale route van de vog aanvraag is overzichtelijk, makkelijk, snel in huis.
Ik hoef niet naar het gemeentehuis.”

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit