U bent hier:Home Producten  Verklaring Omtrent het Gedrag

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wat is een VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Let op! Per 1 mei 2015 is er een nieuw VOG NP-aanvraagformulier in gebruik. Vanaf 1 augustus 2015 worden oude VOG NP-aanvraagformulieren niet meer door gemeenten geaccepteerd.

Contact

Vragen over de VOG? Neem dan contact op met Justis.

Direct naar

Zie ook

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit