U bent hier:Home Producten Naamswijziging  Achternaam wijzigen

Naamswijziging

Achternaam wijzigen

Een achternaam wijzigen kan alleen onder strenge voorwaarden. Een verzoek tot het wijzigen van uw achternaam kunt u indienen bij Justis.

Voorwaarden

De strenge voorwaarden om een achternaam te wijzigen, zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De regels voor het wijzigen van een achternaam voor meerderjarigen en minderjarigen verschillen.

Naar boven

Aanvraagprocedure

Wilt u uw achternaam wijzigen? Lees dan eerst de informatie in de brochure Naamswijziging goed door. Naamswijziging is namelijk alleen mogelijk in een beperkt aantal gevallen. Staat uw situatie niet in deze brochure? Dan is naamswijziging hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk. Komt uw situatie wel in aanmerking voor achternaamswijziging? Dan kunt u het aanvraagformulier Naamswijziging invullen en opsturen naar:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Naamswijziging
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Op het formulier geeft u aan om welk type verandering het gaat (bijvoorbeeld de wijziging van de naam van uw kind of als uw achternaam bespottelijk is) en welke reden u voor de naamswijziging heeft. In het formulier wordt u ook gevraagd naar persoonlijke gegevens, de gegevens van eventuele medeverzoekers of minderjarige kinderen en de gegevens van een eventuele gemachtigde. In de brochure Naamswijziging staat welke bijlagen nodig zijn in welke gevallen.

Naar boven

Onderzoek en controle van gegevens

Nadat het aanvraagformulier bij Justis is ingediend, controleert Justis uw gegevens en neemt contact op met u en andere belanghebbenden. Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of uw achternaam wordt gewijzigd. De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van het verzoek tot naamswijziging.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen bij Justis.

Naar boven

Kosten

De behandeling van uw verzoek om uw achternaam te veranderen, kost: € 835. Als u voor meerdere mensen in uw gezin een achternaamswijziging aanvraagt, verschillen de kosten:

  • Het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen van u kost: € 835.
  • Het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen van u kost: € 1670.

Als Justis uw verzoek afwijst of als u het verzoek intrekt, krijgt u het betaalde bedrag niet terug.

Naar boven

Wat gebeurt er na goedkeuring van een naamswijziging?

Als de minister van Veiligheid en Justitie de naamswijziging goedkeurt, wordt de geslachtsnaam veranderd bij Koninklijk Besluit. Enkele weken na dit besluit krijgt u een officieel uittreksel hiervan. Justis stuurt ook een uittreksel naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw geboortegemeente, voor een 'latere vermelding' in de geboorteakte. Daarmee is de naamswijziging officieel.

U moet zelf aan bedrijven en andere organisaties doorgeven dat uw naam is gewijzigd. Bij de gemeente kunt u navragen om welke overheidsinstanties het gaat. Daarnaast moet u uw officiële documenten (zoals een paspoort en rijbewijs) zo spoedig mogelijk vervangen. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort op het moment dat uw naam is gewijzigd niet meer geldig.

Naar boven

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit