U bent hier:Home Producten Huwelijk  Huwelijksdispensatie

Huwelijk

Huwelijksdispensatie

Van huwelijksdispensatie is sprake wanneer de minister van Veiligheid en Justitie toestemming geeft om te trouwen aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Huwelijksdispensatie kan daarnaast worden gegeven aan personen die broer en zus zijn geworden door adoptie of erkenning. Huwelijksdispensatie wordt alleen verleend als daar gewichtige redenen voor zijn.

Situaties huwelijksdispensatie

Huwelijksdispensatie kan, als daar gewichtige redenen voor zijn, worden verleend in de volgende situaties:

 • De vrouw is jonger dan 16 jaar en is in verwachting dan wel reeds bevallen. Dit ongeacht de leeftijd van de man.
 • De man is jonger dan 16 jaar en de vrouw is in verwachting dan wel reeds bevallen. Dit ongeacht de leeftijd van de vrouw.
 • Eén van de (of beide) partners is (zijn) ernstig ziek, er is geen kans op genezing en het is hun laatste wens om te trouwen, maar dit is niet mogelijk omdat de wettige leeftijd nog niet is bereikt.
 • Beide partners zijn bijna 18 jaar, maar gaan binnenkort voor langere tijd weg (waarbij uit de omstandigheden moeten blijken dat zij niet kunnnen wachten om te trouwen zodra zij 18 jaar zijn). Een reden kan ook zijn dat één van de partners vanwege zijn werk naar het buitenland wordt gezonden en beiden willen dat het huwelijk wordt voltrokken voordat deze partner vertrekt.
 • De partners die willen trouwen zijn broers, zussen of broer en zus door adoptie of erkenning. Voorwaarde is dat zij geen bloedverwanten zijn. Bij twijfel moet een DNA-rapport worden overgelegd.

Naar boven

Geen huwelijksdispensatie

In een aantal situaties hoeft geen dispensatie te worden aangevraagd en kunnen de partners zich rechtstreeks tot de gemeente richten. Dat kan als:

 • Beide partners 16 en/of 17 jaar zijn en de vrouw in verwachting is, of al bevallen. 
 • De vrouw 16 of 17 jaar oud is en in verwachting of al bevallen en de man meerderjarig is.
 • De man 16 of 17 jaar oud is en de vrouw meerderjarig, en zij in verwachting is, of al bevallen. 

Naar boven

Toestemming van ouders

Als dispensatie is verleend, moet in alle gevallen door de ouders van de minderjarige(n) toestemming worden gegeven om te trouwen. Deze verklaring moeten de ouders afgeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als zij geen toestemming geven, kan het huwelijk niet worden voltrokken. Wel kan de kantonrechter, op verzoek, vervangende toestemming verlenen.

Naar boven

Procedure huwelijksdispensatie

Een verzoek tot huwelijksdispensatie moet schriftelijk worden ingediend bij Justis via het volgende adres:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Huwelijk
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

De volgende stukken moeten worden meegestuurd:

 • Een afschrift van de geboorteakte of een kopie van het paspoort van beide partners.
 • Als de vrouw jonger dan 16 jaar is, moet zij een verklaring van een arts overleggen waaruit blijkt dat zij in verwachting is. Is de vrouw al bevallen, dan moet zij de akte van geboorte van het kind overleggen.
 • Stukken waaruit blijkt dat sprake is van de omstandigheden op grond waarvan dispensatie kan worden verleend.

Naar boven

Verzoek afgewezen?

Als een verzoek om huwelijksdispensatie wordt afgewezen, kunt u en (een) andere belanghebbende(n) op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij Justis. Na bezwaar is het mogelijk om in beroep (bij de rechtbank) en hoger beroep (bij de Raad van State) te gaan. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar het volgende adres:

Justis
T.a.v. Afdeling V&T/Huwelijk
Postbus 20300
2500 EH Den Haag

Naar boven

Waarmerk drempelvrij.nl Webrichtlijnen; klik voor een reactie
Justis De screeningsautoriteit